MyWorldGo 杜牙根嘅成功率有幾多

Blog Information

 • Posted By : vickong pun
 • Posted On : Mar 21, 2021
 • Views : 89
 • Category : Education
 • Description :

  根管係牙根中空嘅部分,係牙神經嘅通道。牙神經由頜骨穿過根尖孔進入根管為牙齒提供營養。杜牙根係牙髓病、根尖周炎等最徹底嘅一種治療方法。杜牙根術係通過清除根管內嘅壞死物質,進行適當嘅消毒,充填根管,以去除根管內容物對根尖周圍組織嘅不良刺激,防止發生根尖周病變或促進根尖周病變愈合嘅一種治療方法。https://www.dentalzh.com/dyg/ggzl">杜牙根嘅成功率有幾多呢? />杜牙根嘅成功率https://www.dentalzh.com/uploads/allimg/190522/1-1Z52215423E14.jpg" style="width: 500px; height: 281px;" />
  口腔專家話你知:

  一個初次治療嘅患牙,做咗完善杜牙根嘅成功率為90%左右。

  曾經做過治療但失敗嘅患牙,做根管再治療嘅成功率會降低,降低嘅程度同杜牙根嘅難度成反比,越難做嘅治療成功率越低。

  曾經在根管內打樁做過固定修復體嘅患牙,根管嘅情況就變得更加復雜,治療嘅成功率會進一步受到影響。

  但係,群體調查得出嘅治療成功率對個體患者嚟講其實沒有幾大意義,對單個患者嚟講,治療成功就係100%成功,失敗則係100%失敗。

  任何治療都會有失敗嘅可能,好多時候係由醫學科學對疾病認識嘅局限性決定嘅,告知治療預後同並發癥係對患者知情權嘅尊重。

  以上就是「杜牙根嘅成功率有幾多呢?」的具體介紹。隨著科技嘅發展,宜家越來越多嘅先進嘅儀器,幫助大家精準、安全嘅抽取牙髓同填充物質,所以成功率非常之高。

  相關推薦

  https://www.dentalzh.com/dyg/ggzl/249.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">邊D情況需要做杜牙根呢?》
  https://www.dentalzh.com/dyg/ggzl/232.html">三種情況下需要做杜牙根


Overview

 • 根管係牙根中空嘅部分,係牙神經嘅通道。牙神經由頜骨穿過根尖孔進入根管為牙齒提供營養。杜牙根係牙髓病、根尖周炎等最徹底嘅一種治療方法。杜牙根術係通過清除根管內嘅壞死物質,進行適當嘅消毒,充填根管,以去除根管內容物對根尖周圍組織嘅不良刺激,防止發生根尖周病變或促進根尖周病變愈合嘅一種治療方法。杜牙根嘅成功率有幾多呢?
  杜牙根嘅成功率
  口腔專家話你知:

  一個初次治療嘅患牙,做咗完善杜牙根嘅成功率為90%左右。

  曾經做過治療但失敗嘅患牙,做根管再治療嘅成功率會降低,降低嘅程度同杜牙根嘅難度成反比,越難做嘅治療成功率越低。

  曾經在根管內打樁做過固定修復體嘅患牙,根管嘅情況就變得更加復雜,治療嘅成功率會進一步受到影響。

  但係,群體調查得出嘅治療成功率對個體患者嚟講其實沒有幾大意義,對單個患者嚟講,治療成功就係100%成功,失敗則係100%失敗。

  任何治療都會有失敗嘅可能,好多時候係由醫學科學對疾病認識嘅局限性決定嘅,告知治療預後同並發癥係對患者知情權嘅尊重。

  以上就是「杜牙根嘅成功率有幾多呢?」的具體介紹。隨著科技嘅發展,宜家越來越多嘅先進嘅儀器,幫助大家精準、安全嘅抽取牙髓同填充物質,所以成功率非常之高。

  相關推薦

  邊D情況需要做杜牙根呢?
  三種情況下需要做杜牙根