MyWorldGo 多久洗一次牙?洗牙嘅六大誤區!

Blog Information

 • Posted By : vickong pun
 • Posted On : Jul 07, 2021
 • Views : 73
 • Category : Education
 • Description : 多久洗一次牙?洗牙嘅六大誤區!
  對於洗牙,好多人以為擦牙很認真,唔使洗牙,也有好多人覺得洗牙對牙齒有損害?http://www.hospitalzh.com/ycmb/xy/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(234, 234, 234); border-left-color: initial; border-image: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: transparent; transition: all 0.2s ease; text-decoration-line: none; color: rgb(81, 173, 237);">洗牙有冇危害?我哋嚟盤點一下洗牙嘅六大誤區!

  一、我擦牙很認真,唔使洗牙。

    有人認為每天認真擦牙,就唔使洗牙了,呢個系唔對嘅。因為菌斑嘅生成速度很快,喺徹底清刷後嘅半小時內即會有新嘅菌斑形成,喺30天內可達到最大量。更何況多數人並冇掌握正確嘅擦牙方法,只系根據自己嘅習慣進行牙齒嘅清潔,難免有些部位刷唔到位,尤以牙縫處和下前牙里面為甚,久而久之即成為牙結石,因此,成年人如果冇洗過牙,盡早到醫院做一次潔治,而且最好半年做一次。

  二、洗牙後牙齒會變白

    首先要糾正一個誤區:有嘅人認為健康嘅牙齒系純白色嘅,就像牙膏廣告中模特嘅牙齒一樣。事實上呢個系錯誤嘅。正常牙嘅結構系一層較為透明嘅牙釉質內包含有淡黃色嘅牙本質,因此能夠透出部分牙本質嘅顏色,所以正常牙嘅顏色應該系略帶黃色嘅。特咪白而冇透明性嘅牙齒通常會畀人唔真實嘅感覺。

    喺日常嘅使用中牙齒表面肯定會積累一些色素,呢些色素會使牙嘅顏色睇起嚟更為唔美觀。洗牙嘅一個重要目標就系將呢些色素最大程度地去掉,所以喺經過完善嘅洗牙後,由於呢些沾上去嘅色素被很好地去除,牙齒會暴露其本身嘅顏色,即淡淡嘅黃色。

    洗牙後牙齒會有一定程度嘅變白,然而作為一種預防及治療牙周疾病嘅手段,洗牙使牙齒變白嘅作用系有限嘅。患者可以通過其他方式如冷光美白、美學修復等技術,更為顯著地改善牙齒嘅外觀。

  https://www.hospitalzh.com/uploads/allimg/180115/16332L127-0.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; background: transparent; display: block; max-width: 100%; height: 352px; width: 488px;" />

  三、http://www.nearhk.com/health/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(234, 234, 234); border-left-color: initial; border-image: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: transparent; transition: all 0.2s ease; text-decoration-line: none; color: rgb(81, 173, 237);">多久洗一次牙

    宜家洗牙已成為很普及嘅常規口腔保健,人們每年一至兩次定期搵自己嘅牙醫去洗牙。洗牙之後,如果發現牙周病,牙醫會及時進行口腔專業治療,以保持口腔健康。並且,牙醫會結合每位患者嘅唔同情況,包括牙周組織嘅健康狀況、口腔衛生狀況、口腔清潔嘅習慣、生活習慣等等,制定出相應嘅復診計劃。有些患者牙周比較差,可能得兩三個月就得嚟醫院復查,而有些患者口腔衛生保持嘅比較好,可能兩三年洗一次牙也可以。總之,一般人半年到一年洗一次牙系比較合適嘅。

  四、洗牙對牙齒有損害

    正確嘅洗牙對牙齒系冇損害嘅。正常嘅牙齒表面系一層牙釉質,硬度非常高,完全可以忽略洗牙造成嘅影響。拋光用嘅橡皮輪材質較軟,更唔會對牙齒造成磨損。

  五、洗牙會導致牙縫變大

    呢種擔心使好多人拒絕洗牙。實際上,牙石嘅堆積、牙齦嘅炎症會導致牙齦嘅局部腫脹填塞牙縫,而洗牙後去除咗牙石,牙齦腫脹逐漸消退,所以牙縫就變得明顯了,脷舔起嚟牙齒嘅輪廓也更加明顯,感覺牙齒變長了,呢個系目前牙齒真實面目的還原,絕非洗牙所造成嘅。呢正像戒煙嘅過程中肯定會出現各種唔適嘅反應,但戒煙帶畀人們嘅益處系不言而喻嘅。同樣,如果因為害驚牙縫睇起嚟更大而拒絕洗牙,寧願維持牙齦炎症腫脹嘅狀態,系極不明智嘅,可能會導致更為嚴重嘅後果。

  六、洗牙會導致牙齒敏感

    牙石就像一層厚厚嘅棉衲,包裹喺牙齒嘅外層。通過洗牙去除牙石後,牙齒暴露喺久違嘅外界環境內,會產生種種異樣嘅感覺。如果系健康嘅牙齒,呢種敏感症狀通常喺洗牙後一到兩周內會逐漸消失。  相關推薦:  http://www.hospitalzh.com/ycmb/xy/234.html" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(234, 234, 234); border-left-color: initial; border-image: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: transparent; transition: all 0.2s ease; text-decoration-line: none; color: rgb(81, 173, 237);">洗牙會唔會對牙齒造成傷害?》

  http://www.hospitalzh.com/ycmb/xy/93.html" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(234, 234, 234); border-left-color: initial; border-image: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: transparent; transition: all 0.2s ease; text-decoration-line: none; color: rgb(81, 173, 237);">洗牙時牙齒出血原因分析》Overview

 • 多久洗一次牙?洗牙嘅六大誤區!
  對於洗牙,好多人以為擦牙很認真,唔使洗牙,也有好多人覺得洗牙對牙齒有損害?洗牙有冇危害?我哋嚟盤點一下洗牙嘅六大誤區!

  一、我擦牙很認真,唔使洗牙。

    有人認為每天認真擦牙,就唔使洗牙了,呢個系唔對嘅。因為菌斑嘅生成速度很快,喺徹底清刷後嘅半小時內即會有新嘅菌斑形成,喺30天內可達到最大量。更何況多數人並冇掌握正確嘅擦牙方法,只系根據自己嘅習慣進行牙齒嘅清潔,難免有些部位刷唔到位,尤以牙縫處和下前牙里面為甚,久而久之即成為牙結石,因此,成年人如果冇洗過牙,盡早到醫院做一次潔治,而且最好半年做一次。

  二、洗牙後牙齒會變白

    首先要糾正一個誤區:有嘅人認為健康嘅牙齒系純白色嘅,就像牙膏廣告中模特嘅牙齒一樣。事實上呢個系錯誤嘅。正常牙嘅結構系一層較為透明嘅牙釉質內包含有淡黃色嘅牙本質,因此能夠透出部分牙本質嘅顏色,所以正常牙嘅顏色應該系略帶黃色嘅。特咪白而冇透明性嘅牙齒通常會畀人唔真實嘅感覺。

    喺日常嘅使用中牙齒表面肯定會積累一些色素,呢些色素會使牙嘅顏色睇起嚟更為唔美觀。洗牙嘅一個重要目標就系將呢些色素最大程度地去掉,所以喺經過完善嘅洗牙後,由於呢些沾上去嘅色素被很好地去除,牙齒會暴露其本身嘅顏色,即淡淡嘅黃色。

    洗牙後牙齒會有一定程度嘅變白,然而作為一種預防及治療牙周疾病嘅手段,洗牙使牙齒變白嘅作用系有限嘅。患者可以通過其他方式如冷光美白、美學修復等技術,更為顯著地改善牙齒嘅外觀。  三、多久洗一次牙

    宜家洗牙已成為很普及嘅常規口腔保健,人們每年一至兩次定期搵自己嘅牙醫去洗牙。洗牙之後,如果發現牙周病,牙醫會及時進行口腔專業治療,以保持口腔健康。並且,牙醫會結合每位患者嘅唔同情況,包括牙周組織嘅健康狀況、口腔衛生狀況、口腔清潔嘅習慣、生活習慣等等,制定出相應嘅復診計劃。有些患者牙周比較差,可能得兩三個月就得嚟醫院復查,而有些患者口腔衛生保持嘅比較好,可能兩三年洗一次牙也可以。總之,一般人半年到一年洗一次牙系比較合適嘅。

  四、洗牙對牙齒有損害

    正確嘅洗牙對牙齒系冇損害嘅。正常嘅牙齒表面系一層牙釉質,硬度非常高,完全可以忽略洗牙造成嘅影響。拋光用嘅橡皮輪材質較軟,更唔會對牙齒造成磨損。

  五、洗牙會導致牙縫變大

    呢種擔心使好多人拒絕洗牙。實際上,牙石嘅堆積、牙齦嘅炎症會導致牙齦嘅局部腫脹填塞牙縫,而洗牙後去除咗牙石,牙齦腫脹逐漸消退,所以牙縫就變得明顯了,脷舔起嚟牙齒嘅輪廓也更加明顯,感覺牙齒變長了,呢個系目前牙齒真實面目的還原,絕非洗牙所造成嘅。呢正像戒煙嘅過程中肯定會出現各種唔適嘅反應,但戒煙帶畀人們嘅益處系不言而喻嘅。同樣,如果因為害驚牙縫睇起嚟更大而拒絕洗牙,寧願維持牙齦炎症腫脹嘅狀態,系極不明智嘅,可能會導致更為嚴重嘅後果。

  六、洗牙會導致牙齒敏感

    牙石就像一層厚厚嘅棉衲,包裹喺牙齒嘅外層。通過洗牙去除牙石後,牙齒暴露喺久違嘅外界環境內,會產生種種異樣嘅感覺。如果系健康嘅牙齒,呢種敏感症狀通常喺洗牙後一到兩周內會逐漸消失。  相關推薦:  洗牙會唔會對牙齒造成傷害?

  洗牙時牙齒出血原因分析