MyWorldGo 牙齒漂白嘅步驟有邊D?(下)

Blog Information

 • Posted By : vickong pun
 • Posted On : Sep 25, 2020
 • Views : 209
 • Category : Education
 • Description : 牙齒漂白嘅步驟有邊D?(下)
  上一篇文章同大家介紹咗https://www.hospitalzh.com/ycmb/lgmb/">牙齒漂白步驟嘅前半部分,今日我哋繼續嚟傾下牙齒漂白後面嘅步驟啦。 />


  一、喺檢查基礎上與患者溝通  關於治療效果  喺對患者進行口腔檢查後,對於治療效果要與患者就如下問題進行告知與溝通:①漂白最差嘅效果為顏色無改變;②深色牙齒需要更多漂白時間;③暴露嘅根面無法漂白;④半透明牙齒和白斑嘅漂白效果唔理想;⑤無法準確預測牙齒顏色改變嘅程度;⑥漂白唔一定能滿足患者所有嘅美學要求。  成功率與副作用  對於漂白治療嘅成功率與副作用也應讓患者瞭解到:①並唔系所有嘅牙齒會對治療有反應,唔同牙齒反應嘅程度也唔完全一樣;②喺部分病例中,治療中和治療後24小時可能有牙齒敏感現象;③漂白治療嘅利弊與其他治療選擇。  費用  漂白治療嘅費用常與療程長短及漂白方式有關,呢啲也十分有必要讓患者瞭解。  牙齒漂白嘅步驟有邊D?(下)https://www.hospitalzh.com/uploads/191016/1-19101616424GJ.jpg" style="width: 400px; height: 300px;" />  二、確定個性化牙齒美白方案  根據患者訴求唔同,漂白方案也應有相應嘅調整。  對於唔使牙齒漂白即可滿足患者對牙齒顏色嘅要求如噴砂、更換有色充填體嘅情況,喺與患者進行溝通後,或可無需實施漂白治療就能解決患者嘅問題。  對於符合牙齒漂白適應證嘅患者,單純嘅牙齒漂白即可獲得良好嘅效果,包括診室內漂白、家庭漂白與聯合漂白。  對於美學訴求較高嘅患者,結合其具體情況,可將牙齒漂白與其他治療手段相結合:如打磨技術、樹脂充填、冠修復、貼面修復、牙周手術、正畸治療等。  常用嘅牙齒漂白方法有診室漂白、家用漂白及OTC美白產品。診室漂白使用嘅系25%~35%過氧化氫喺有(或無)輔助光源嘅條件下對患者進行漂白治療;家用漂白使用6%過氧化氫或5%~25%過氧化脲,囑患者喺家中按講明自行使用;OTC美白產品一般含3%~4%過氧化氫成分。  牙齒漂白禁忌證  牙齒漂白嘅禁忌證包括:  ①髓腔過大;  ②其他原因導致嘅牙齒敏感(根面暴露、牙髓充血等);  ③牙釉質嚴重缺損;  ④大面積修復體;  ⑤患者喺孕期或哺乳期;  ⑥過氧化物過敏;  ⑦使用家庭漂白嘅患者缺乏依從性;  以上就系「牙齒漂白嘅步驟有邊d?(下)」嘅具體介紹,希望對大家有所幫助。

Overview

 • 牙齒漂白嘅步驟有邊D?(下)
  上一篇文章同大家介紹咗牙齒漂白步驟嘅前半部分,今日我哋繼續嚟傾下牙齒漂白後面嘅步驟啦。  一、喺檢查基礎上與患者溝通  關於治療效果  喺對患者進行口腔檢查後,對於治療效果要與患者就如下問題進行告知與溝通:①漂白最差嘅效果為顏色無改變;②深色牙齒需要更多漂白時間;③暴露嘅根面無法漂白;④半透明牙齒和白斑嘅漂白效果唔理想;⑤無法準確預測牙齒顏色改變嘅程度;⑥漂白唔一定能滿足患者所有嘅美學要求。  成功率與副作用  對於漂白治療嘅成功率與副作用也應讓患者瞭解到:①並唔系所有嘅牙齒會對治療有反應,唔同牙齒反應嘅程度也唔完全一樣;②喺部分病例中,治療中和治療後24小時可能有牙齒敏感現象;③漂白治療嘅利弊與其他治療選擇。  費用  漂白治療嘅費用常與療程長短及漂白方式有關,呢啲也十分有必要讓患者瞭解。  牙齒漂白嘅步驟有邊D?(下)  二、確定個性化牙齒美白方案  根據患者訴求唔同,漂白方案也應有相應嘅調整。  對於唔使牙齒漂白即可滿足患者對牙齒顏色嘅要求如噴砂、更換有色充填體嘅情況,喺與患者進行溝通後,或可無需實施漂白治療就能解決患者嘅問題。  對於符合牙齒漂白適應證嘅患者,單純嘅牙齒漂白即可獲得良好嘅效果,包括診室內漂白、家庭漂白與聯合漂白。  對於美學訴求較高嘅患者,結合其具體情況,可將牙齒漂白與其他治療手段相結合:如打磨技術、樹脂充填、冠修復、貼面修復、牙周手術、正畸治療等。  常用嘅牙齒漂白方法有診室漂白、家用漂白及OTC美白產品。診室漂白使用嘅系25%~35%過氧化氫喺有(或無)輔助光源嘅條件下對患者進行漂白治療;家用漂白使用6%過氧化氫或5%~25%過氧化脲,囑患者喺家中按講明自行使用;OTC美白產品一般含3%~4%過氧化氫成分。  牙齒漂白禁忌證  牙齒漂白嘅禁忌證包括:  ①髓腔過大;  ②其他原因導致嘅牙齒敏感(根面暴露、牙髓充血等);  ③牙釉質嚴重缺損;  ④大面積修復體;  ⑤患者喺孕期或哺乳期;  ⑥過氧化物過敏;  ⑦使用家庭漂白嘅患者缺乏依從性;  以上就系「牙齒漂白嘅步驟有邊d?(下)」嘅具體介紹,希望對大家有所幫助。