MyWorldGo 三種情況下需要做杜牙根

Blog Information

 • Posted By : vickong pun
 • Posted On : Dec 09, 2020
 • Views : 69
 • Category : Education
 • Description :

  大家可能對杜牙根處於似懂非懂嘅狀態,而大多數人想知道在乜情況下需要做杜牙根。杜牙根係通過機械同化學方法去除根管內嘅大部分感染物,並通過充填根管、封閉冠部,防止發生根尖周病變或促進已經發生嘅根尖周病變嘅愈合。咁,https://www.dentalzh.com/dyg/ggzl/">邊D情況需要做杜牙根? />三種情況需要杜牙根https://www.dentalzh.com/uploads/allimg/190520/1-1Z5201Q636330.jpg" style="width: 500px; height: 273px;" />
  杜牙根嘅適應范圍包括:根尖周炎、牙髓外露、牙髓炎。下邊就具體來睇睇!

  1、根尖周炎:牙髓受細菌感染後,細菌會通過根尖孔侵入牙槽骨裡,引起牙根尖周圍嘅組織發炎,隻要去除感染嘅牙髓,根尖炎癥就會消退。

  2、牙髓外露:當牙齒碰斷瞭,牙神經外露時,一般也需要杜牙根。

  3、牙髓炎:牙髓受到細菌感染發炎,牙髓在密封嘅牙髓腔裡,一般不會受到細菌感染,當牙齒因齲齒有洞,洞太深嘅時候,外部嘅細菌就會侵入到牙髓腔裡感染牙髓。

  以上就是「三種情況下需要做杜牙根」的具體介紹。杜牙根時選擇正規嘅診所或者醫院會比較好。

  相關推薦

  https://www.dentalzh.com/dyg/ggzl/249.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">邊D情況需要做杜牙根呢?》
  https://www.dentalzh.com/dyg/ggzl/248.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">點解做完杜牙根仲痛?》

Overview

 • 大家可能對杜牙根處於似懂非懂嘅狀態,而大多數人想知道在乜情況下需要做杜牙根。杜牙根係通過機械同化學方法去除根管內嘅大部分感染物,並通過充填根管、封閉冠部,防止發生根尖周病變或促進已經發生嘅根尖周病變嘅愈合。咁,邊D情況需要做杜牙根?
  三種情況需要杜牙根
  杜牙根嘅適應范圍包括:根尖周炎、牙髓外露、牙髓炎。下邊就具體來睇睇!

  1、根尖周炎:牙髓受細菌感染後,細菌會通過根尖孔侵入牙槽骨裡,引起牙根尖周圍嘅組織發炎,隻要去除感染嘅牙髓,根尖炎癥就會消退。

  2、牙髓外露:當牙齒碰斷瞭,牙神經外露時,一般也需要杜牙根。

  3、牙髓炎:牙髓受到細菌感染發炎,牙髓在密封嘅牙髓腔裡,一般不會受到細菌感染,當牙齒因齲齒有洞,洞太深嘅時候,外部嘅細菌就會侵入到牙髓腔裡感染牙髓。

  以上就是「三種情況下需要做杜牙根」的具體介紹。杜牙根時選擇正規嘅診所或者醫院會比較好。

  相關推薦

  邊D情況需要做杜牙根呢?
  點解做完杜牙根仲痛?