Podcast

 • Tack
    February 28, 2024 1:12 PM MST
  0
 • Artikel 'Centrumstudenter: Hur kan vi forma samhället?' https://www.spfoia.meme/?p=1583 väcker en viktig fråga om inflytande och makt i samhället. Författaren bjuder in till fördjupad analys och diskussion kring ämnet hur studenter och unga kan påverka sociala processer. Han uppmärksammar Stephen Lukes teori om maktens tre dimensioner och lyfter fram de olika angreppssätt som Centerrörelsen tar. Artikeln väcker viktiga frågor för läsarna om politiskt deltagande och strategier för att förändra samhället.
    February 28, 2024 1:12 PM MST
  0
 • Hallå! Rekommendera en intressant podcast!
    February 28, 2024 1:11 PM MST
  0