\u86c0\u7259\u4e0d\u75db\uff0c\u8981\u4e0d\u8981\u88dc\u7259\uff1f
  • Last updated March 21, 2021
  • 0 comments, 49 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  18 comments, 78,396 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  4 comments, 74,438 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  0 comments, 40,157 views

Related Blogs

 • Golden Goose Purestar the
  0 comments, 0 likes
 • \u95dc\u65bc\u62d4\u7259\uff0c\u4f60\u7684\u8aa4\u89e3\u6709\u591a\u6df1\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • \u6b63\u78ba\u64e6\u7259\u65b9\u6cd5\uff0c\u4f60\u638c\u63e1\u5497\u672a\uff1f
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

蛀牙不痛,要不要補牙?

Posted By vickong pun     March 21, 2021    

Body

最近特煩,有一顆牙在吃好東西后,總是會有東西塞在牙齒的洞裏面。

看醫生呀!

牙齒又不痛,好好的看什麼醫生啊?

......

你身邊有這樣的人嗎?

牙齒有洞了,

卻說牙齒是好好的。

牙齒的洞都能嵌塞食物了,

卻說因為牙不痛所以不用看醫生。

說真的,

這些理論和邏輯都是哪裡學來的?

蛀牙課堂馬上開講,

請準備get重點了哦

為什麼有蛀牙卻不牙痛?

蛀牙的初期,是不會感覺到疼痛的,因為牙釉質是沒有神經的。

一個很簡單的比喻就是,牙釉質像頭髮一樣是沒有神經的,隨便怎麼燙染剪都不會痛;但是,你試試剪刀戳到頭皮看看......

什麼時候蛀牙才開始出現牙痛呢?

如果蛀牙到達了有部分神經的牙本質,那麼就會有刺痛的感覺。

比如,你吃了一顆核桃仁,核桃仁的碎片剛好掉進了牙洞里,這時由於核桃仁碎片的嵌塞,牙本質的蛀牙就會感覺到疼痛;不過,如果你馬上把核桃仁碎片挑出來,牙齒就不痛了。

或者,你喝了一口冰水,牙本質的蛀牙也會因此感覺到疼痛;不過,如果你馬上把冰水吐掉,牙齒也不痛了。

如果這時的你已經意識到去看醫生,尚可只是進行簡單的補牙,比如用複合樹脂等材料進行填補治療。

當牙痛“越演越烈”時

如果蛀牙深入到牙髓(有神經的地方)就會變成陣陣強烈的痛感。有人比喻說,如果生娃是十級痛,牙神經痛能達到八級。

牙神經痛有可能會無緣無故地痛起來,比如夜深人靜的時候......

牙神經痛還會因為溫度變化而痛起來。

比如,你又喝了一口冰水,蛀牙又會痛起來,而你還很傻很天真地以為,吐掉冰水就沒事。但事實是,牙神經痛一旦發作起來,可能還會持續幾十分鐘。

與牙本質的疼痛不同的是,牙神經痛會有“多樣疼痛”的特徵。也就是說,它愛怎麼痛就怎麼痛,你管不着,誰讓它是“神經”有病呢?!

我的蛀牙,又不痛了

你發誓:“寧願牙痛痛死,都不要被牙醫的電鑽嚇死。”而最後,你沒有被痛死,也沒有被嚇死;而你的牙神經,卻被你“熬”死了。

這個時候,牙齒的神經已經死了,疼痛感也隨之消失了。你的“堅持”最終戰勝了牙神經,你在慶幸“牙齒終於不痛”的時候,其實更大的埋伏還在後面。

當你在暗自得意的時候,蛀牙的細菌正在腐蝕神經而化膿,牙根尖就會產生炎症,引起膿積聚的根尖病變。

並且,炎症會擴散到支撐牙齒周圍的骨頭。特別是兒童,支撐牙齒的骨頭都比較軟,膿在骨頭中通過,就很容易到達牙齦。

一個真理

只要有蛀牙,就趕緊治療。(其實更正確的做法是,定期檢查牙齒看是否有蛀牙,不過你不一定辦得到。)

不要以為蛀牙不痛就可以放心了,只要蛀牙此等惡霸在你的牙齒時,你就得把它處理掉,而且還要檢查附近的牙齦是否也有受到威脅。

如果有蛀牙惡霸的牙齒放任不管,口中的惡霸細菌就會越來越多,直到......你把它清除乾淨后它才會罷休。

而且,兒童的蛀牙往往惡化得比較快,更容易引發牙神經的炎症。

所以,平常就要好好觀察孩子的牙齒情況,估計沒有家長願意看到自己的孩子被牙痛折磨的吧?


Comments

0 comments