\u70ba\u4ec0\u9ebd\u4e0d\u80fd\u5728\u5730\u6524\u4e0a\u62d4\u7259
  • Last updated July 7, 2021
  • 0 comments, 87 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  28 comments, 132,313 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  9 comments, 81,712 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  2 comments, 45,747 views

Related Blogs

 • \u8001\u5e74\u4eba\u60a3\u7259\u5468\u75c5\u5605\u539f\u56e0\u7cfb\u4e5c\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • \u91ab\u751f\u7684\u539f\u5247\uff1a\u76e1\u91cf\u4e0d\u62d4\u7259
  0 comments, 0 likes
 • \u5982\u679c\u7761\u524d\u4e0d\u5237\u7259\uff0c\u4f60\u7684\u7259\u9f52\u6703\u600e\u9ebc\u6a23\uff1f
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

為什麽不能在地攤上拔牙

Posted By vickong pun     July 7, 2021    

Body

為什麽不能在地攤上拔牙

為什麽不能在地攤上拔牙

 為什麽不能在地攤上拔牙?最近幾年無論在農村還是在城市都出現了一些既沒有經過正規專業學習,也沒有合法行醫執照的“牙醫”,他們在非常簡陋的環境下補牙、拔牙,甚至挑著擔子在馬路邊擺攤,沒有起碼的衛生條件和消毒設備,他們可能用低價,用所謂的祖傳秘方吸引患者。有些人認爲拔牙是個十分簡單的事情,爲了圖便宜,就讓這些遊醫處理了,這是絕對不可取的。首先是極不衛生,拔牙器械多人使用,無法消毒,很容易傳播各種疾病。馬路旁髒、亂、差,拔牙傷口容易被汙染而引起術後感染。其次,拔牙後常會有一些並發症發生,如出血、感染、幹槽症等。若發生了這些情況你就無法再找到他們了。筆者就遇到一例在路邊地攤拔牙的患者,拔牙後牙龈潰爛、出血、牙槽骨外露,患者疼痛難忍,經過很長時間換藥,傷口才愈合。所以奉勸那些想在路邊地攤拔牙的同志,爲了自己的健康千萬不要這樣做,還是到正規醫院口腔科去治療牙病吧!

     ★ 護牙知多d      

《複雜牙拔除術后注意事項》

 

《拔牙會損傷神經嗎?》

Comments

0 comments