\u86c0\u7259\u5230\u5e95\u6703\u4e0d\u6703\u50b3\u67d3\uff1f
  • Last updated July 7, 2021
  • 0 comments, 108 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  28 comments, 130,575 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  9 comments, 81,529 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  2 comments, 45,630 views

Related Blogs

 • \u70ba\u4ec0\u9ebc\u4e0d\u8981\u5634\u5c0d\u5634\u89aa\u543b\u5b69\u5b50\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • Enhancing Security Systems with 4G Camera SIM Cards in None Industry
  0 comments, 0 likes
 • \u5b69\u5b50\u4e0d\u9858\u5237\u7259\u3001\u4e0d\u914d\u5408\u770b\u7259\u91ab\uff1f\u8b93\u4ed6\u770b\u770b\u9019\u4e9b\u611b\u7259\u7e6a\u672c\u5427
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

蛀牙到底會不會傳染?

Posted By vickong pun     July 7, 2021    

Body

很多家長朋友們經常在後台問關於蛀牙的問題,前幾天有位寶媽就問小維:蛀牙會傳染嗎?

相信這個問題很多人都有疑惑過這個問題,在這裏呢,小維就給大家解答一下吧!

其實說到蛀牙傳染的問題,小維只能說,是會存在傳染的風險的。

因為,有細菌就可能會有蛀牙,如果照顧寶寶的人口腔有問題,那在日常親密接觸的過程中(比如:親寶寶嘴巴,嚼碎食物喂寶寶等),就容易把細菌一併傳染給寶寶,這時候寶寶就容易長蛀牙。

還有一個值得注意的地方就是,經研究發現,蛀牙也跟遺傳有關。如果父母口腔環境不好或是患有蛀牙的話,寶寶的患蛀牙幾率比較大。

所以為了預防蛀牙,平時除了注意口腔清潔以外還需要用到一些醫療上的方法,比如說:窩溝封閉和塗氟。


  ?