\u5bb6\u9577\u61c9\u8a72\u5982\u4f55\u9810\u9632\u5b69\u5b50\u201c\u516d\u9f61\u9f52\u201d\u767c\u751f \u9806\u9f52\uff1f
  • Last updated July 7, 2021
  • 0 comments, 98 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  27 comments, 129,842 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  9 comments, 81,438 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  2 comments, 45,578 views

Related Blogs

 • From Average to A+: Transform Your Grades with Exam Dumps Magic!
  0 comments, 0 likes
 • \u7259\u9f7f\u77eb\u6b63\u77e5\u591a\u5c11\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • Questions sur le 10\u00e8me anniversaire de Dofus et r\u00e9ponse du responsable de la communaut\u00e9
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

家長應該如何預防孩子“六齡齒”發生 順齒?

Posted By vickong pun     July 7, 2021    

Body

 

家長應該如何預防孩子“六齡齒”發生 順齒?

 家長應該如何預防孩子“六齡齒”發生 順齒?因六齡齒萌出時沒有乳牙的脫落.易被家長忽視爲還要樣換 的乳牙而對它的融壞置之不理,常造成脫落或拔除而成爲永久性 缺牙。
它的早失不僅會大大降低兒童的咀嚼功能.造成兒童營養 不良,還會影響領骨的發育和引起鄰牙的傾斜,以及對推牙的伸長 造成咬胎關系紊亂,對兒童身心健康有很不利的影響。
因第一恒磨牙萌岀最早.礦化程度差,稔面窩溝深.較易患個 病,且病情進展快.當六齡齒萌出、個齒尚未發生時,可到醫院采 取預防性措施,常用方法爲窩溝封閉法。

保持良好的口腔衛生,定 期口腔檢査是十分必要的。
教會孩子正確的刷牙方法,每日早、晚 各1次。
刷牙時,著重刷淨六齢齒的治面和頰面.每半年帶孩子 做1次口腔檢査,有些緒齒需借助口腔器械才能被發現,應及時填 補,及早治療,有助于牙齒的健康.

Comments

0 comments