\u9472\u6d3b\u52d5\u7fa9\u9f52\u9700\u4e0d\u9700\u8981\u78e8\u771f\u7259\uff1f
  • Last updated July 7, 2021
  • 0 comments, 61 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  20 comments, 91,505 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  6 comments, 76,655 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  0 comments, 42,100 views

Related Blogs

 • \u6fb3\u9580\u88dc\u7259\u5e7e\u9322-
  0 comments, 0 likes
 • \u5152\u7ae5\u4fdd\u5065\u4e4b\u74b0\u5883\u56e0\u7d20\uff08\u4e0a\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u5168\u74f7\u7259\u4fee\u5fa9\u6548\u679c\u597d\u5514\u597d\u5462\uff1f
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

鑲活動義齒需不需要磨真牙?

Posted By vickong pun     July 7, 2021    

Body

鑲活動義齒需不需要磨真牙?


         鑲活動義齒需不需要磨真牙?     鑲活動義齒需不需要磨真牙?鑲活動義齒時,需要調磨鄰近的真牙,主要是在牙齒上磨出安 裝義齒部件所需要的空間。

    另外,修整調磨過尖的牙尖、過銳的邊 緣和過凸的牙體蛆織,形成適當的牙列曲線和外形.爲r獲得適 當的修複空間,使義齒排列形成適當的曲線?以利于行使咀嚼功 能,有時還需要調磨對颌牙.一般情況下,鑲活動義齒調磨戌牙的 量是很小的.

Comments

0 comments