\u6a01\u91d8\u662f\u5426\u8d8a\u7d50\u5be6\u8d8a\u597d\uff1f\u6a01\u91d8\u6709\u54ea\u5e7e\u7a2e\uff1f\u6709\u4f55\u5340\u5225
  • Last updated July 8, 2021
  • 0 comments, 90 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  20 comments, 102,162 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  6 comments, 78,132 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  0 comments, 43,275 views

Related Blogs

 • \u7259\u9f52\u7f8e\u767d\u5605\u65b9\u5f0f\u6709\u908a\u5572\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • \u7259\u6389\u4e86\u9084\u80fd\u88dd\u56de\u53bb\uff1f\u985b\u8986\u4f60\u8a8d\u77e5\u7684\u7259\u9f52\u51b7\u77e5\u8b58
  0 comments, 0 likes
 • \u534a\u96b1\u5f62\u7259\u9f52\u77ef\u6b63\u7d93\u6b77
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

樁釘是否越結實越好?樁釘有哪幾種?有何區別

Posted By vickong pun     July 8, 2021    

Body

樁釘是否越結實越好?樁釘有哪幾種?有何區別


        樁釘是否越結實越好?樁釘有哪幾種?有何區別     樁釘是否越結實越好?樁釘有哪幾種?有何區別?有何區別樁釘是樁冠修複殘根、殘冠時爲外部的冠套提供固位支持的部分,它一部分插入根管內,其余的稱爲核在根外恢複牙體缺損,並爲冠提供固位。根據材料的不同,樁釘分爲兩類:金屬樁和非金屬樁,金屬樁又分爲鎳鉻合金樁、钛合金樁、純钛樁和金合金樁等;非金屬樁分爲瓷樁和纖維樁等。由于不同材料的機械性能和生物學性能,不同樁的強度、韌性及生物安全性也有差異,所以樁釘並不是越結實越好,而是與天然牙越接近越好,如纖維樁的機械性能與天然牙較接近,钛樁和金合金樁的生物學性能更好。樁的選用應根據牙體缺損的情況、外部冠的類型和患者的美觀性要求等綜合考慮。

Comments

0 comments