\u7259\u9ad3\u5851\u5316\u6cbb\u7642\u4e00\u822c\u9700\u8981\u5e7e\u6b21\uff1f
  • Last updated July 8, 2021
  • 0 comments, 79 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  28 comments, 134,905 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  9 comments, 81,893 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  2 comments, 45,851 views

Related Blogs

 • Is Industry None Really Environmentally Friendly? Unveiling the Truth
  0 comments, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u5514\u9f4a\u5982\u4f55\u9032\u884c\u96b1\u5f62\u77ef\u6b63\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • 5 Reasons For Selecting Legal Education
  0 comments, 1 like

Archives

Social Share

牙髓塑化治療一般需要幾次?

Posted By vickong pun     July 8, 2021    

Body

牙髓塑化治療一般需要幾次?


         牙髓塑化治療一般需要幾次?     牙髓塑化治療一般需要幾次?牙髓塑化治療不需做根管預備及根管換藥,複診次數要比根 管治療少得多,只需要2?3次。

    一般情況下,牙髓炎患者初診時封入“殺神經”藥物.再次複診 就可以將冠儲上方的牙齒磨除,醫學上叫做掲88頂。

    暴露根管口, 拔除部分牙倒後,即可向根管內導入塑化液,完成塑化治療.根尖 周炎患者首診時一般就可揭19頂,拔除部分牙儲,窩洞內放入一個 專用棉球(Cp);開放2?3天後複診,沖洗根管.封入另一種專用 棉球(Fc);再次複診即可做塑化治療.

Comments

0 comments