\u963b\u585e\u6027\u7761\u7720\u547c\u5438\u66ab\u505c\u7d9c\u5408\u5f81\u5982\u4f55\u6cbb\u7642\uff1f
  • Last updated July 9, 2021
  • 0 comments, 55 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  20 comments, 85,529 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  6 comments, 75,551 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  0 comments, 41,163 views

Related Blogs

 • \u5be6\u7528 - \u8b93\u4f60\u9060\u96e2\u6495\u88c2\u7684\u75db\u2014\u20148\u500b\u5929\u7136\u8b77\u5507\u6cd5\u8acb\u6536\u597d\uff01
  0 comments, 0 likes
 • Smart Hemp Gummies
  0 comments, 0 likes
 • \u5148\u5237\u7259\u518d\u5403\u65e9\u98ef\u9084\u662f\u5148\u5403\u65e9\u98ef\u518d\u5237\u7259\uff1f\u9019\u5c31\u544a\u8a34\u4f60\u3002
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征如何治療?

Posted By vickong pun     July 9, 2021    

Body

 阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征如何治療?

阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征如何治療?

  阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征如何治療?對阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征的治療一般包括戒煙酒,肥胖者應減肥和控制飲食外,阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征如何治療?分為非外科治療和外科治療兩類。
非外科治療。

①經鼻持續氣道正壓呼吸;
②各種矯治器;
③吸氧以及各種藥物治療。
外科手術治療。

①扁桃體、腺樣體切除術;
②鼻腔手術;
③舌成形術;
④齶垂、齶、咽成形術;
⑤氣管造口術;
⑥正頜外科方法:常用的有下頜前徙術;頦前徙術;頦部前徙、舌骨下肌群切斷懸吊術;雙頜前徙、頦前徙和舌骨前徙術。

Comments

0 comments