\u7a2e\u690d\u65b9\u6848\u5982\u4f55\u8a2d\u8a08
  • Last updated July 9, 2021
  • 0 comments, 101 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  26 comments, 119,856 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  9 comments, 80,595 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  2 comments, 45,061 views

Related Blogs

 • From the Gym to the Streets: How to Wear Tank Tops Like a Fashion Icon
  0 comments, 0 likes
 • Guiding Light: Pastor Rick's Spiritual Leadership
  0 comments, 0 likes
 • Animale Male Enhancement Australia & New Zealand (AU, NZ) Capsules Reviews 2023
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

種植方案如何設計

Posted By vickong pun     July 9, 2021    

Body

種植方案如何設計

在進行了系統周密的全身及局部檢查之後,確認患者爲牙種植的適應證,決定實行種植手術、修複。這時醫生要制訂種植修複方案。

(第1)種植系統的選擇:要結合患者與醫生條件選擇。首選種植系統是否可靠,是否有長期觀察的大量病例的臨床實踐,是否有真正滿意的結果。

(第2)患者颌骨的骨量和質量:根據X線片檢查的情況,准確了解種植區的有關解剖結構。

(第3)患者的經濟條件:對我國來說目前限制種植修複發展的主要因素是價格問題,國外的種植體其價格高,一般患者很難接受。

(第4)種植部位的選擇:從修複的角度,最需要在遊離端缺失時,用種植體在牙槽嵴遠中端提供支持;在缺牙間隙過長時,以種植體在缺隙中間提供橋基;在無牙時,通過種植體支持支架式固定總義齒和覆蓋總義齒。

(第5)種植數量確定:到底種多少個種植體,有兩方面因素:第一是支持修複體的需要,第二是解剖條件的可能。

(第6)種植體上部結構的選擇:根據患者的具體情況,醫生所掌握的技術手段和患者要求,可酌情選用多類型的基台和固位裝置相互配合。使用逆行設計法則可以准確完成設計,取得最佳效用。其方法爲根據美觀和咬的要求在模型上排牙,確定修複類型、上部結構、種植體的種植部位、種植數量、種植方向及種植體的長度。這樣先確定修複的最後結果,再逆向推導選擇修複體和種植體。逆行設計法則的執行載體是手術模板,通過模板可以控制最後效果達到最初的設計要求。

Comments

0 comments