\u4ec0\u9ebd\u662f\u65b0\u75c5\uff1f
  • Last updated July 11, 2021
  • 0 comments, 94 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  28 comments, 134,727 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  9 comments, 81,884 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  2 comments, 45,845 views

Related Blogs

 • For Passing Oracle 1Z0-1057-21 Exam - 1Z0-1057-21 Questions Answers [2022] By CertsMentor
  0 comments, 0 likes
 • \u5173\u4e8e\u5d4c\u9ad4\u770b\u8fd9\u4e00\u7bc7\u5c31\u591f\u4e86
  0 comments, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u77ef\u6b63\u6234\u4e0a\u7259\u5957\uff0c\u9700\u8981\u6ce8\u610f\u4ec0\u9ebc\u554f\u984c\uff1f
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

什麽是新病?

Posted By vickong pun     July 11, 2021    

Body

 

什麽是新病?

 什麽是新病?繕病是牙齒硬組織逐漸被破壞的一種疾病.發病開始在牙 冠,如不及時治療,病變繼續發展,形成隋洞,最終導致牙冠完全破 壞消失.未經治療的舗洞是不會自行愈合的,其發展的最終結果 是牙齒喪失.舗病足細菌性疾病,因此可以繼發牙髓炎和根尖周 炎,甚至能引起牙槽骨和颌骨炎症。
炳齒的繼發感染可以形成病 竈?形成的病竈可引起關節炎、心內膜炎、慢性腎病和多種眼病等 全身其他疾病。

Comments

0 comments