\u76b0\u75b9\u6027\u53e3\u8154\u708e\u7684\u9810\u5f8c\u5982\u4f55\uff1f
  • Last updated July 11, 2021
  • 0 comments, 69 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  20 comments, 101,457 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  6 comments, 78,052 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  0 comments, 43,236 views

Related Blogs

 • Digital Marketing
  0 comments, 0 likes
 • \u4e00\u9897\u7259\u9f7f\u6389\u4e86\uff0c\u5176\u5b83\u7259\u9f7f\u90fd\u5728\u5e72\u561b\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • \u7232\u4ec0\u9ebd\u4e0d\u80fd\u8f15\u6613\u5730\u62d4\u9664\u4e73\u7259
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

皰疹性口腔炎的預後如何?

Posted By vickong pun     July 11, 2021    

Body

 

皰疹性口腔炎的預後如何?

 皰疹性口腔炎的預後如何?原發性單純皰疹均因接觸單純皰疹患者而引起。
單純皰疹病毒可經口—呼吸道傳播,也可通過皮膚、黏膜、眼角膜等皰疹病竈處傳染。
在單純皰疹的活動感染者以及無症狀的排毒者的唾液、糞便中皆有病毒存在。
故本病患者應避免接觸其他兒童。

復發性單純皰疹感染的發生是由於體內潛伏的單純皰疹病毒被啟動所引起,目前尚無理想的預防復發的方法,主要應消除誘使復發的刺激因素。
單純皰疹病毒Ⅰ型引起的皰疹性齦口炎,預後一般良好。

少數患者原發感染可在體內廣泛播散,甚至引起腦炎、腦膜炎以及其他危及生命的併發症。
單純皰疹病毒Ⅱ型可併發脊髓脊神經根病。

細胞免疫缺陷的病人有少數病例發生慢性播散性感染,即多部位皮膚黏膜以及食管、支氣管的炎症和潰瘍,用阿昔洛韋治療均有較好的效果。

                    

Comments

0 comments