\u4f60\u7684\u7259\u9f52\u5237\u4e7e\u6de8\u4e86\u55ce\uff1f
  • Last updated July 11, 2021
  • 0 comments, 79 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  26 comments, 118,958 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  9 comments, 80,450 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  2 comments, 44,992 views

Related Blogs

 • Pass ISC CISSP Exam in First Attempt Guaranteed!
  0 comments, 0 likes
 • \u7259\u9f66\u816b\u75db\u5605\u539f\u56e0
  0 comments, 0 likes
 • \u7259\u818f\u771f\u7684\u8d8a\u8cb4\u8d8a\u597d\u55ce\uff1f5\u584a\u9322\u548c35\u584a\u7684\u7259\u818f\uff0c\u5230\u5e95\u6709\u4ec0\u9ebc\u5340\u5225\uff1f
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

你的牙齒刷乾淨了嗎?

Posted By vickong pun     July 11, 2021    

Body

 

你的牙齒刷乾淨了嗎?

 你的牙齒刷乾淨了嗎?牙齒是否刷乾淨了,用什麼方法去檢查呢?現在介紹一下最簡單的檢查方法:有一種能使菌斑染色的藥片(菌斑顯示劑),刷牙後,嚼碎1片,用舌頭將它塗布在牙齒的表面,再用清水漱口一、二次,凡是沒有刷乾淨的部位都留下漱不掉的紅色斑塊,記住它們的位置,每天認真刷牙,1個星期後,再用第2片,如果紅色斑點少了,說明刷牙有進步。
經常用這種方法檢查自己的刷牙效果是很有必要的。

     ★ 护牙知多滴      

《黃牙預防有咩方法?》

 

《牙齒黑了怎麼辦?》

Comments

0 comments