\u5c0f\u6d1e\u4e0d\u8865\u5927\u6d1e\u5403\u82e6
  • Last updated July 12, 2021
  • 0 comments, 72 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  20 comments, 108,349 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  8 comments, 78,989 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  1 comment, 43,928 views

Related Blogs

 • \u7a2e\u7259\u5371\u5bb3\u6709\u908aD-
  0 comments, 0 likes
 • \u7259\u5237\u7684\u8d77\u6e90\u53ca\u5237\u7259\u6280\u5de7
  0 comments, 0 likes
 • How to Create the best-quality design for your examination paper
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

小洞不补大洞吃苦

Posted By vickong pun     July 12, 2021    

Body

小洞不补大洞吃苦

看看图一的这颗牙:窝沟龋,牙颌面黑晕,表面还没有洞,但里面已经蛀得不小了!

注意看图二,蛀洞形态一般都"烧瓶状",开口小里面很大。所以一旦牙齿有黑点,发暗,、需要立即去牙医及时检查治疗。

还有一年两次洗牙、涂氟、检查,发现问题及早处理,也很重要呦。

如何维护口腔健康

1.坚持一日两次刷牙。

2.刷牙方法正确(采用巴氏刷牙法),时间三分钟。

3.使用牙线清洁牙缝,在口腔泡沫丰富时用牙线,效果更佳,或用水牙线。

4.养成每半年接受一次口腔健康检查的好习惯,洗牙、作防蛀处理,小问题及时治疗。

5.对于缺失牙应该及早修复。

由于我们大多数都不够专业,一些较为细微的牙齿问题往往不容易发现,所以定期检查牙齿,将牙齿问题扼杀于疾病初期是最好的预防措施之一。


Comments

0 comments