\u7259\u6839\u6298\u65b7\u4e86\u600e\u9ebd\u8fa6\uff1f
  • Last updated July 13, 2021
  • 0 comments, 77 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  28 comments, 130,016 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  9 comments, 81,462 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  2 comments, 45,588 views

Related Blogs

 • Stay Dry and Stylish: Discover Trendy Designs of Waterproof Outdoor Sofa Covers
  0 comments, 0 likes
 • \u79cd\u690d\u7259\u80fd\u7528\u591a\u4e45\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • \u864e\u7259\u512a\u7f3a\u9ede\u5206\u6790
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

牙根折斷了怎麽辦?

Posted By vickong pun     July 13, 2021    

Body

 

牙根折斷了怎麽辦?

 牙根折斷了怎麽辦?牙根折斷了怎麽辦?測定並記錄牙髓活動情況。活力尚存的患牙應定期複査,若 日後發生牙憐壞死,再做根管治療。根尖1/3處根折的患牙,如牙燧狀況良好,可調合後觀察。其 余部位的根折,如未與眼溝相通者立即複位.盡早用夾板固定,以 防活動,促進其自行愈合.一般固定3個月以後.每隔6個月複査 1次,共2?3次. 折斷線與口腔相通者.一般應拔除。如殘留斷根有一定長度, 可摘除斷端冠髓.做根管治療’然後做賺切除術或冠延長術,或用 正畸方法牽引牙根,再以樁冠修夏。

  ?