\u675c\u7259\u6839\u5605\u512a\u7f3a\u9ede
  • Last updated July 14, 2021
  • 0 comments, 19 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Liquidity Locking Made Easy
  0 comments, 57,332 views
 • Norton antivirus account login
  6 comments, 46,018 views
 • Why is Technical SEO important?
  3 comments, 32,017 views

Related Blogs

 • \u9576\u7259\u524d\u53e3\u8154\u5185\u7684\u6b8b\u6839\u5982\u4f55\u5904\u7406\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • \u6b63\u981c\u5916\u79d1\u6709\u54ea\u4e9b\u57fa\u672c\u624b\u8853\u65b9\u6cd5\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • \u9472\u7259\u6750\u6599\u7528\u4e5c\u597d\uff1f
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

杜牙根嘅優缺點

Posted By vickong pun     July 14, 2021    

Body

杜牙根又叫根管治療,系治療牙髓病和根尖周病最有效嘅一種方法。咁杜牙根嘅優缺點你知唔知呢?

杜牙根嘅優缺點
1、杜牙根嘅優點

①減輕病痛,防止感染嘅蔓延:已經有牙髓炎嘅牙齒會繼續惡化,終至牙神經壞死,甚至牙根尖周圍病變,呢個過程系相當痛苦,而杜牙根可以減輕嘅病痛,並縮短成個病程,預防疾病嘅惡化。

②盡可能保全牙齒避免掹除:杜牙根系為了保存牙神經或牙根尖周圍組織,使已被侵犯嘅牙齒仍可以以一種良好嘅健康狀態處於佢嘅支持組織中,避免掹除或繼續惡化至崩毀嘅結果。

③消滅病灶嘅傳染,重建患牙嘅健康:杜牙根不僅可以清除根管內嘅病菌分解物和毒素,仲可以治療牙根尖周圍組織嘅病變,促使牙根周圍組織嘅修補及癒合,消滅口腔病灶傳染嘅來源。

2、杜牙根嘅缺點

①根管治療唔可以真正改善口腔環境,所以根管治療後患者仲系要多注意自己口腔衛生。

②根管治療失敗,可能會導致消毒唔徹底導致牙髓腔再次感染,嚴重需要掹牙。

③牙齒有4個根管嘅臼齒,第4個根管容易被錯過,導致失敗。另外形狀異常嘅根管,消毒充填過程中也可能唔徹底。

以上就系「杜牙根嘅優缺點」嘅具體介紹。


相關推薦:

杜牙根可以治療邊D牙病?
點解杜牙根咁貴?》  ?