\u5982\u4f55\u9810\u9632\u5152\u7ae5\u5730\u5305\u5929\uff1f
  • Last updated December 1, 2020
  • 0 comments, 44 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Liquidity Locking Made Easy
  0 comments, 43,153 views
 • Norton antivirus account login
  6 comments, 33,746 views
 • Why is Technical SEO important?
  1 comment, 24,213 views

Related Blogs

 • \u6709\u4e86\u86c0\u7259\uff0c\u6211\u5011\u61c9\u8a72\u600e\u9ebc\u505a\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • \u62d4\u7259\u540e\u7b2c\u516d\u5929\u9084\u662f\u5f88\u75bc\u600e\u9ebc\u56de\u4e8b\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • \u6b63\u7578\u6cbb\u7642\u540e\u4fdd\u6301\u5668\u914d\u6234\u6642\u9593
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

如何預防兒童地包天?

Posted By vickong pun     December 1, 2020    

Body

專業咁講,兒童乳牙期地包天,就系乳下前牙咬合於乳上前牙唇側,也叫乳前牙反頜。地包天不僅唔美觀,仲會影響兒童嘅咀嚼功能。咁如何預防兒童地包天呢
如何預防兒童地包天?
一、地包天嘅後果

牙齒唔整齊、下巴總系往前伸,不僅睇起嚟唔好睇,還要影響咀噍功能、發音、顳下頜關節發育,可能會對兒童心理健康產生唔少影響,影響兒童嘅自信心。

當兒童越長越大,症狀還可能加重,下巴前突,面型畸變,更嚴重嘅還可能會變成「鞋掹子臉」、「半月臉」。

造成地包天嘅原因:
地包天嘅病因很多,父母遺傳只系其中一個,佢還和先天性疾病、全身性疾病、兒童口腔唔良習慣(前伸下頜、吮唇等)、唔恰當嘅餵養方式(平臥餵養)、乳尖牙磨耗不足等各種因素有關。

預防兒童地包天指南:

1.糾正不良嘅哺乳習慣。提倡母乳,使用正確嘅餵養姿勢,約45°嘅斜臥位或半臥位。

2.治療扁桃體肥大,保持口鼻腔呼吸道通暢,預防下頜前伸。

3.儘早破除口腔不良習慣,唔好老系吮指頭,唔好總系習慣性地把下巴往前伸。

以上就系「如何預防兒童地包天?」嘅具體介紹,希望對大家有所幫助。

  ?