\u89e3\u5bc6\u2014\u2014\u4ec0\u9ebc\u662f\u53e3\u8154\u981c\u9762\u5916\u79d1\uff1f
  • Last updated December 1, 2020
  • 0 comments, 103 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  18 comments, 77,290 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  4 comments, 74,135 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  0 comments, 39,941 views

Related Blogs

 • Guide 2 Passing To skip Cisco
  0 comments, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u88ab\u86c0\u6389\u4e86\u4e00\u534a\u600e\u9ebc\u8fa6\uff1f
  0 comments, 0 likes
 • \u6d17\u7259\u6703\u640d\u5bb3\u7259\u9f52\uff1f\u76e4\u9ede\u53e3\u8154\u5065\u5eb7\u5605\u4e94\u5927\u8aa4\u5340
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

解密——什麼是口腔頜面外科?

Posted By vickong pun     December 1, 2020    

Body

口腔頜面外科是一門以外科治療為主,研究口腔器官(牙、牙槽骨、唇、頰、舌、齶、咽等)、面部軟組織、頜面諸骨(上頜骨、下頜骨、顴骨等)、顳下頜關節、涎腺以及頸部某些相關疾病的防治為主要內容的學科。和其他醫學專科一樣,口腔頜面外科是在實踐中逐步發展、形成的一個醫學分科,正因為有了口腔頜面外科學的形成和參与,才使得中國的牙醫學發展成為口腔醫學。

口腔頜面外科具有雙重屬性。一方面,為了防治口腔頜面部疾病的需要,口腔頜面外科與口腔內科學、口腔正畸學、口腔修復學等有關學科不能截然分割;另一方面,由於它本身的外科屬性,又與普通外科學、整形外科學以及內、兒科學等有着共同的特點與關聯。因此可以這樣認為:口腔頜面外科學既是口腔醫學的重要組成部分,也是臨床醫學的一個重要分支。

欲知後事詳情,請聽下回分解。


Comments

0 comments