\u675c\u7259\u6839\u75db\u55ce\uff1f\u6548\u679c\u600e\u6a23\uff1f
  • Last updated December 8, 2020
  • 0 comments, 123 views, 0 likes

More from vickong pun

 • \u6025\u6c42\uff1a\u5982\u679c\u60f3\u53bb\u6df1\u5733\u7a2e\u7259\uff0c\u53bb\u908a\u5ea6\u597d\uff1f
  1 comment, 0 likes
 • \u7259\u9f52\u6f02\u767d\u5605\u6b65\u9a5f\u6709\u908aD\uff1f\uff08\u4e0b\uff09
  0 comments, 0 likes
 • \u96b1\u5f62\u7259\u5957\u77ef\u6b63\u539f\u7406\u7cfb\u4e5c\u554a\uff1f\u96b1\u5f62\u7259\u5957\u4ecb\u7d39\uff0c\u6084\u6084\u8b8a\u7f8e\u5514\u4fc2\u5922\uff01
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Norton antivirus account login
  26 comments, 119,504 views
 • Liquidity Locking Made Easy
  9 comments, 80,550 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  2 comments, 45,043 views

Related Blogs

 • \u5bf6\u5bf6\u840c\u7259\u5728\u4f55\u6642\uff1f\u770b\u4e86\u9019\u7bc7\u5c31\u77e5\u9053\u4e86
  0 comments, 0 likes
 • \u77ef\u5b8c\u7259\u9f52\u540e\u4f69\u6234\u4fdd\u6301\u5668\uff0c\u4f60\u53ef\u80fd\u9700\u8981\u4e86\u89e3\u7684\u77e5\u8b58
  0 comments, 0 likes
 • The next update to WoW seems to solve the problem of the core features of the game
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

杜牙根痛嗎?效果怎樣?

Posted By vickong pun     December 8, 2020    

Body

大部分人都係牙齒痛嘅時候先去睇牙,一般需要進行杜牙根,咁,杜牙根痛嗎?效果點樣?
杜牙根痛嗎
生活中患牙病係很正常嘅事情,但會影響日常生活,宜家通過做杜牙根就能夠輕松解決,而做杜牙根大傢最關心嘅就係會不會好痛,咁杜牙根痛嗎,效果點樣?杜牙根輕松為您去除牙病。

杜牙根係不會很痛嘅,杜牙根嘅過程係醫生用杜牙根專用器械通過徹底去除感染嘅牙髓以及感染嘅牙本質同毒性分解產物,經過根管沖洗、消毒同嚴密填塞根管,絕細菌進入根管再感染,防止根尖周病變嘅發生或促進根尖周病嘅愈合。

杜牙根嘅一般步驟:杜牙根首先使用根管器械拔除感染壞死嘅牙髓,並擴銼根管成標準形態,同時沖洗根管,清除根管內嘅壞死組織及細菌。然後用根管封閉材料嚴密封閉根管,並充填齲洞。待患牙完全恢復後,制作固位樁核,全冠修復,以防止杜牙根後嘅牙齒劈裂折斷。

做杜牙根時,在局部麻醉下鉆開牙後,如果患者可以忍受,就用帶倒刺嘅針將牙髓神經直接拔除,然後根管裡在放入消炎嘅藥棉。在局部麻醉下鉆開牙後,在髓室裡放入「殺神經」嘅藥物,在藥物作用下牙髓神經壞死失去活力,然後在將其拔除。

以上就是「杜牙根痛嗎?效果點樣?」的具體介紹。其實杜牙根一般唔會好痛嘅,呢種小痛常人都系可以承受嘅。杜牙根之後牙齒就唔會痛,但係會比較脆弱,平時要少用佢咬比較硬嘅野。

相關推薦

點解杜牙根後要做烤瓷牙?
兒童乳牙做杜牙根嘅註意事項有邊D?

Comments

0 comments